Арна: РУХАНИЯТ

Уақытыңды өлтірме!

Бис­мил­ла­хир Рах­ма­нир Ра­хим! «Уақытты өткізу» мен «өмірді өткізу» са­лы­с­ты­ра­тын болсақ екеуі бір нәрсе. Сон­да уақыт пен өмірдің бір- бірінен айырмашылығы қандай? Ең бірінші біздің…
Намаз оқуға асығайық….

Адам ба­ла­сы­на тән нәрсе, қайсы бір іс пай­да­сы мол бол­са со­ны жасауға асығады. Яғни ол пай­да қаржыға, табысқа я бол­ма­са денсаулыққа қатысты бо­луы мүмкін.…
Аманат – ауыр жүк

« Негізінен Ал­ла Тағала сен­дер­ге ама­нат­тар­ды өз лайықты орындарға тапсыруларыңды және адамдардың ара­сы­на билік қылсаңдар әділдікпен билік қылуларыңды әмір етеді.»   (Құран 4- сүре,…
М.Әуезов шығармаларындағы имандылық

Қазақ елі өз егемендігін жариялағалы халқымыздың ру­ха­ни қазынасының та­ри­хи та­мыр­ла­ры­на, олардың нәр аларлық жалпыадамдық, діни және ұлттық құндылықтарына де­ген қызығушылық, ын­та мен та­лап бұрын…
Жаралған соң АДАМ боп…

Ал­ла тағала бы­лай дейді: «Ей,Адам ба­ла­сы! Кім дүниелік нәрсе үшін қайғырса, ол Аллаһтан алыс­тай береді. Бұл дүниеде тек қиындықтар, ал келесі дүниеде – тек…