Арна: ТАРИХ

Талас апаты

Қытай көшпенді халықпен ерте кезден қақтығысқа кірісті де Ұлы Даладағы әскери және экономикалық экспансиясын бірден бастап кетті. Екі жақ жеңіске кезекпе-кезек жетіп отырды. Сәттілік…
Тұрар

Жал­пы, Т.Рысқұловтың Қазақстанда атқарған жұмыстары де­ген сұраққа толық жа­у­ап бе­ру тек бір ғана тарихшының қолынан кел­мес еді. Өйткені, Т.Рысқұловтың бүкіл са­на­лы ғұмыры мен қоғамдық-са­я­си…