Tags: Намаз

Намаз оқуға асығайық….

Адам ба­ла­сы­на тән нәрсе, қайсы бір іс пай­да­сы мол бол­са со­ны жасауға асығады. Яғни ол пай­да қаржыға, табысқа я бол­ма­са денсаулыққа қатысты бо­луы мүмкін. Әйтеуір пай­да­сы мол бол­са бол­ды, со­ны жасауға асы­ды.
Осын­дай Аллаһ тағаланың иман келтірген пенделеріне  бұйырған бес уақыт на­маз­да, пай­да­сы мол істерге жа­та­ды. Оқылған намазға берілетін са­у­аб­тар, кешірілетін күнәлармен қатар, денсаулыққа беретін пай­да­сы …