Tags: тарих

Қарахан мемлекетінің сауда қаласы

Тараздың көне қала тарихына Қарахан мемлекеті едәуір үлкен табыстар қосты   Тараз – тарихы тереңде жатқан қала. Талас өзені бойындағы сулы да, нулы шаһардың V ғасырға дейін салынғаны туралы көптеген жазба деректер дәлелденген. Алғаш рет 568 жылы византиялық елші Земарх Тараз қаласы туралы мәліметтер берген. 630 жылы Тараз қаласы туралы Қытай саяхатшысы Сюань-Цзан хабарлайды. Оның …

Мұсылман көпестері

Са­у­да қатынастары әр уақытта да кез кел­ген мемлекеттің өркендеуінің маңызды құрамдас бөлігі бо­лып келеді. Ор­та ғасырларда ис­лам өркениетінің аумағында са­у­да оның са­я­си және экономикалық табыстарының негізгі фак­то­ры бол­ды. Одан да ба­с­ты­сы, алыс жер­лер­мен са­у­да жа­сау экономикалық, әлеуметтік және мәдени қатынастар жиынтығы бол­ды.
Өткен за­ман­дар­да алыс сапарларға шығып са­у­да жа­сау қауіп-қатерге то­лы еді; үлкен жолдардағы қарақшылардың өзі …

Рухани ұстаз

Біздер Бауыржан Момышұлын көбіне халқымыздың дара туған, тұлғасы, кешегі Ұлы Отан соғысының хас батыры, атақты қолбасшы, екі тілде бірдей жазған қаламы жүйрік жазушы ретінде білеміз. Ал нағыз қуатты ағысы тереңде жатқан дария-дарын иесі, рухани ұстаз ретінде Баукеңді әлі толық танып-білгеніміз жоқ. Әсілі, қазақтың арқалы ақындарының бірі Хамит Ерғалиевтың «Баукеңнің телегей-теңіз тағылымы-болашақтың, таяу мыңжылдықтың әңгімесі» деуі …

Моңғолдық «Троя»

Бірнеше жыл бұрын «Троя» та­ри­хи блокбастерінің әлемдік ки­но­премь­е­ра­сы бо­лып өтті. Бұл голливудтық өнім оны жасаушыларға көптеген мил­ли­он дол­лар және ора­сан зор атақ-даңқ әкелді. Міне, со­лай әлем дүние жүзі тарихындағы қызықты эпизодтардың бірі – грек мемлекеттерінің Тро­я­мен күресі ту­ра­лы ха­бар­дар бол­ды. Неміс ар­хео­ло­гы Шлиманның көне Троя тас­тан­ды­сын ашқаннан кейін аңыздар аясындағы (Гомердің «Или­а­да­сы») Троя соғысы та­ри­хи …