Tags: Қазақ келіні

Қазақ келіні қандай болу керек?

Жарық дүниеге Жаратқанның бұйрығымен қыз ба­ла бо­лып кел­ген жа­ра­ты­лыс иелерінің барлығы бой жетіп, кезі кел­ген­де оң босағадағы ор­нын ақ шымылдықтың ар жағындағы жаңа өмірге ай­ыр­бас­та­уы, со­лай­ша бір үйдің, бір әулеттің келіні бо­луы мүмкін. Бірақ екінің бірі «бүкіл ұлттың келіні» де­ген абы­рой­лы атаққа қол жеткізе бермейді. Басқа ұлттарды айтпағанда, қазақтай келіннің ақ босаға аттаған күнінен бас­тап, …