Қариясы бар үйдің, қазынасы бар

Ба­ла кезімізде ақ сақалды ата­ла­ры­мыз бен ақ шаш­ты әжелеріміздің “Жа­сым­да қаншалықты бей­нет берсең, қартайғанымда соның зейнетін көрсете көр”, – деп жаратқанға жал­ба­ры­нып отырғандарына та­лай куә болдық. Бұған қоса олар адам баласының әдемі қартая білуінің өзі баға жет­пес бақыт екенін әр сөздеріне тұздық ететін. Сол уақыттары бұл қылықтарына күле қарап, кәрі адамға әдеміліктің не қажеті бар …

Қазақ келіні қандай болу керек?

Жарық дүниеге Жаратқанның бұйрығымен қыз ба­ла бо­лып кел­ген жа­ра­ты­лыс иелерінің барлығы бой жетіп, кезі кел­ген­де оң босағадағы ор­нын ақ шымылдықтың ар жағындағы жаңа өмірге ай­ыр­бас­та­уы, со­лай­ша бір үйдің, бір әулеттің келіні бо­луы мүмкін. Бірақ екінің бірі «бүкіл ұлттың келіні» де­ген абы­рой­лы атаққа қол жеткізе бермейді. Басқа ұлттарды айтпағанда, қазақтай келіннің ақ босаға аттаған күнінен бас­тап, …

Онкологиялық ауру алқымнан алып тұр

«Ендігі жер­де он­ко­ло­ги­ядан бо­ла­тын ауру мен өлімді төмендету мәселесі бірінші ке­зек­ке шықпақ. Үкіметке екі ай мерзім ішінде Қазақстанда, біз жүрек-қан та­мыр­ла­ры ауру­ла­ры мәселесі бой­ын­ша жасағандай, Онкологиялық жәрдемді да­мы­ту бағдарламасын әзірлеуді тап­сы­ра­мын. Сол сияқты Ұлттық медициналық хол­динг ба­за­сын­да Ас­та­на­да қуатты Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық құру мәселесін де қарастыру қажет»
            ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жол­да­у­ы­нан.
Өмір — …

Әжеңіз ертегі айта ма?

Адамзаттың өмірдегі ең қымбаттысы, көз қуанышы – бала. Бала – дербес тұлға. Оның бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік құндылықтары отбасында, мектепте, әлеуметтік ортада нәрленеді. Баланың бас ұстазы – ата–анасы. Десек те, бала тәрбиесіне  қоғамның барлық мүшесі жауапты екені анық. Тәрбие үрдісінің бір тарауы отбасымен  жұмыс десек, отбасынан басталатын тәрбие мектеп өмірінен жалғасын табады. Қазақтың отбасында өмірге …

Қияға қызықтыра жетеледің

Жақсылық пен жамандықтың аражігін ажы­ра­тып бер­ген, жер бетіндегі алғашқы ұстаздар са­на­ла­тын Адам ата мен Ха­уа ана­дан кейін адамдарға тіршілік етуді пайғамбарлар үйреткен екен. Мәселен, Ибраһим пайғамбар құрылыс са­лу­ды, Жүсіп пайғамбар түс жо­ру­ды, Нұх пайғамбар ке­ме жа­са­у­ды, Ілияс пайғамбар іс тігуді, Сүлеймен пайғамбар жануарларға иелік етуді үйреткені аңыздардан белгілі. Бар білгендерін адам­дар бой­ы­на дарытқан олардың үйретушілік …

Бала тәрбиесіндегі балабақшаның рөлі

Қазақ халқы қай уақытта бол­ма­сын, ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. Сондықтан тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, оған тиімді әдіс-тәсілдерді қолданып, қарастыру әрбір ұжымның тапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен шығармашылығын та­лап етеді. «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі ке­рек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жа­уы, тәрбиесіз берілген білім адамзатқа апат әкеледі» де­ген ғұлама …

«Тәуелсіздік саған не берді, Сен тәуелсіздікке не бердің?»…

Кез кел­ген ел өзінің келешегін өскелең ұрпағымен бай­ла­ны­с­ты­ра­ды. Әр ұрпақтың пешенесіне жазылған за­ман ағымы, кезең ты­ны­сы бо­ла­ды. ХХІ ғасыр бүгінгі ұрпаққа бұйырған бақыт деп ой­лай­мыз. Ата-ба­ба­ла­ры­мыз болашақ ұрпақ үшін ақтық демі қалғанша күресіп, бізге егемендік алып берді. Қазақ да­ла­сы ата-ба­ба­ла­ры­мыз ғасырлар бойы ар­ман ет­кен және сол жол­да зор құрбандықтарға ду­шар бо­лып, өз тәуелсіздігін жеңіп ал­ды. …

«Дәрігер күнделігінен»…

Бұл очерк 2009 жы­лы Ха­бар телеарнасының «Жас­тар Жа­на­ры» байқауында жеңімпаз деп та­ныл­ды.                              

30 желтоқсан 1990 жыл.
Тағы бір күн аяқталды. Бүгінгі күн аз­ап­пен, қиындықпен өтті. Бірақ мен еш өкінбеймін. Ең ба­с­ты­сы, Ди­на­ра аман қалды. Түскі 12-де төртінші қабаттан құлап түскен екі жа­сар қызды «же­дел жәрдем» көлігімен әкелген кез­де, «өмірге енді ғана қадам басқалы тұрған бүлдіршіннің сынған …

Той туралы толғаныс…

Ба­ла ер жетіп, қыз бой­жет­кен шақта әрбір ата-ана «ұлын ұяға, қызын қияға қондыруы» па­рыз. Екі жастың бас қосып, от­ба­сын құруы — ежел­ден қалыптасқан дәстүр. Кез-кел­ген қыз ба­ла тұрмыс құрып, ана ата­нуы табиғат заңдылығы «Қыз – қонақ», «қыз – жат жұрттық» де­ген нақылдар бе­кер айтылмаған.

Қыз – кие. Қыз – қасиет. Қыз — на­мыс. Қыз – ар. …

Балалар қандай  кітап оқып жүр?…

«Кітап – білім бұлағы». Осы бір ата­лы сөз қай ғасырда, қай за­ман­да бол­ма­сын өз құнын жойған емес. Бүкіл адам­зат та­ри­хын­да көне дәуірлерден сақталып ке­ле жатқан тастағы таңбалардан бас­тап, көптеген жа­зу-сы­зу­лар арқылы бізге жет­кен ақыл-ой, ғылым-білім қазыналары кітап арқылы игілігімізге асу­да. Кез кел­ген адамның білімі мен танымының, ой-өрісі мен са­на-сезімінің  да­му­ы­на кітап-тың ұланғайыр әсер ететінін ай­тып …