Tags: Мұхтар Әуезов

М.Әуезов шығармаларындағы имандылық

Қазақ елі өз егемендігін жариялағалы халқымыздың ру­ха­ни қазынасының та­ри­хи та­мыр­ла­ры­на, олардың нәр аларлық жалпыадамдық, діни және ұлттық құндылықтарына де­ген қызығушылық, ын­та мен та­лап бұрын…