Tags: Математика

Математиканы ұғу қиын ба?

 «Ма­те­ма­ти­ка — қиын!» деп бірінші рет ай­ты­лып тұрған жоқ. Бұған дейін та­лай талқыланған. Әркімдер ма­те­ма­ти­ка пәнін игерудің әр қалай  жол­да­ры мен әдістерін ұсынған. Қазіргі өмір ағыны, ғы-лым мен техниканың әр салаға бой­лап енуі ма­те­ма­ти­ка­ны білуді бұрынғыдан да қажет  етіп отыр. Ал ғалымдар математиканың ара­ла­су­ын­сыз өндіріс пен ғылым, тех­ни­ка және тұрмыс келешегін елес­те­ту қиын деседі. Осын­дай …