He has not been supposed to work as the left-handed pitching hero of the 1968 World Series Champion Detroit Tigers. The casual baggy jeans, the t-shirts, accessories, the shades and also the baseball cap complete the form very great. All three landed recruiting classes that have ranked previously top 20 in america by Collegiate …

Қазақ дене күресі немесе қазақ бессайысы

Бір қараған адамға менің жазып отырған мақаламының аты күлкілі де, оғаш көрінуі мүмкін. 20 мың жылдай ең үздік әлемдік технологияға ие болған халықтың ұрпақтарының бүгінгі күні басы бір жерге қосылмай, бағзы, яғни Серікбол Қондыбайша айтсақ: дейдейтүркілердің, бүткіл мұрасы әлемдік өркениеттен сызылып тасталып отыр.
Қобыланды жырында қырық құлаш Қызыл ер Қобыландыға неге аяғыммен күрес дейді? Осыған ой …

Ұлттық спорт  түрлері заманға сай икемделсе игі еді…

Ұлы да­ла­ны ме­кен ет­кен жар­ты­лай көшпелi ба­ба­ла­ры­мыз ор­та ғасырдың ор­та шеніне дейінгі та­рих­та адам­зат өркениетіне қосқан жарқын үлесімен өз за­ма­нын­да жаһандану үрдісіне өшпес із қалдырды. Ең ба­с­ты­сы, жылқының қазақ жерінде жаңа тас дәуірінде қолға үйретілгендігін бүгінгі археологиялық қазбалар дәлелдеп отыр. Олар сол дәуірлерде ой­лап тапқан атқа мінуге икем­дел­ген ауы кең шал­бар мен екi өңiрi ал­ды­нан …

Қазақ фэнтезиі

ХХ ғасырдың екінші жар­ты­сын­да тағы бір фантастикалық жанр – фэн­те­зи әдебиет әлемінің есігін аш­ты. Аталған жанр біріншіден, әдеби ертегінің шекпенінен шыққандықтан пай­да бо­лу жо­лы да сан қилы, фэн­те­зи кей­де шындық өмірден қашып, миф пен аңыздарды қайыра ой елегінен өткізуге бағыт ұстанса, оның түп та­мы­ры әдеби ертегі белгілі бір ұлт үшін сын сағаттар болған сәтті оны …

Тәуелсіздіктің үш тұғыры

Кез кел­ген елдің азаматтық рухының деңгейін сол елдің жор­на­лис­ти­ка­сы­мен бағалау арқылы ешбір қателікке ұрынбауға бо­ла­ды. Жор­на­лис­ти­ка елдің демократиялық деңгейін ғана емес, сол ел халқының өз мемлекетін қаншалықты би­леп отырғанын, қоғамдық пікірдің жа­сан­ды емес, қаншалықты ба­рын­ша табиғи қалыптасатынын, төртінші биліктің бар-жоғын, елдің са­я­са­ты қалайша жасақталатынын әйгілейді. Тіпті, БАҚ-ның қауқары әлгі елдегі сөз бостандығының шы­найы көрінісі бо­лып …

Қазақ математикалық фольклоры

Кез кел­ген халықтың фольклорындағы өзіндік ерекшелігі сол халықтың өмірі әрі тұрмыс – тіршілігімен, қоғамдық және мәдени да­му­ы­мен тығыз бай­ла­ныс­та екені дау ту­дыр­май­ды. Қазіргі таңда әлі өз зерттеушісін күтіп жатқан фольклордың үлкен екі са­ла­сы бар: олар — математикалық және түрме фольк­ло­ры.
Фольк­лор­ды тар ауқымда ауыз­ша шығармашылық деп қана алушылық ТМД мен ре­сей ғылымында кең орын ал­са, фольк­лор­ды …