Мұсылман көпестері

Са­у­да қатынастары әр уақытта да кез кел­ген мемлекеттің өркендеуінің маңызды құрамдас бөлігі бо­лып келеді. Ор­та ғасырларда ис­лам өркениетінің аумағында са­у­да оның са­я­си және экономикалық табыстарының негізгі фак­то­ры бол­ды. Одан да ба­с­ты­сы, алыс жер­лер­мен са­у­да жа­сау экономикалық, әлеуметтік және мәдени қатынастар жиынтығы бол­ды.
Өткен за­ман­дар­да алыс сапарларға шығып са­у­да жа­сау қауіп-қатерге то­лы еді; үлкен жолдардағы қарақшылардың өзі …

Моңғолдық «Троя»

Бірнеше жыл бұрын «Троя» та­ри­хи блокбастерінің әлемдік ки­но­премь­е­ра­сы бо­лып өтті. Бұл голливудтық өнім оны жасаушыларға көптеген мил­ли­он дол­лар және ора­сан зор атақ-даңқ әкелді. Міне, со­лай әлем дүние жүзі тарихындағы қызықты эпизодтардың бірі – грек мемлекеттерінің Тро­я­мен күресі ту­ра­лы ха­бар­дар бол­ды. Неміс ар­хео­ло­гы Шлиманның көне Троя тас­тан­ды­сын ашқаннан кейін аңыздар аясындағы (Гомердің «Или­а­да­сы») Троя соғысы та­ри­хи …

Уақыт деген – өмір

Бүкіл әлемге танымал КСРО-ның Ғылымдар Академиясының академигі Отто Юльевич Шмидт (1891-1956) 14 жасында өз өмірінің жоспарын егжей-тегжейлі жасап қойған. Бұл жоспарында ол өз өмірінде қандай кітаптарды оқып бітіруі тиіс екендігін, қандай ғылымдарды игеруі керектігін, қандай мәселелерді шешуі керектігін және физикалық тұрғыдан даму жолдарын айқындап көрсеткен.
Алайда осының бәрін жазып, бұл істерге қанша уақыт кететіндігін есептеп келіп …

Талас апаты

Қытай көшпенді халықпен ерте кезден қақтығысқа кірісті де Ұлы Даладағы әскери және экономикалық экспансиясын бірден бастап кетті. Екі жақ жеңіске кезекпе-кезек жетіп отырды. Сәттілік көбіне қытайлықтардың жағында болатын. Бұған басты сеп – «Бөліп жар да, билікке ие бол» деген принципке саятын қытайлық дипломатия; басы біріккен орасан зор адам резерві; интенсивті техникалық прогресс және де жақсылап …