Жыл басы Әз-Наурыз

На­урыз мей­ра­мы яда қысқаша на­урыз пар­сы тіліндегі نوروز – Но­руз сөзінен, яғни «жаңа күн» мағынасынан  шыққан. На­урыз ата­уы бұрынғы та­ри­хи мәдениеті ортақ болған халықтарда…
Дінтану жақсы пән. Ал ҚАЗАҚТАНУ ше?

Тәуелсіз елміз. Осы сөздің мағынасына кім  қаншалықты барады екен. Бүгінде тәуелсіздік туы желбірегелі  жиырма бір  жыл толғалы тұр. Бұл әрине       дамушы ел үшін өте…