Жыл басы Әз-Наурыз

На­урыз мей­ра­мы яда қысқаша на­урыз пар­сы тіліндегі نوروز – Но­руз сөзінен, яғни «жаңа күн» мағынасынан  шыққан. На­урыз ата­уы бұрынғы та­ри­хи мәдениеті ортақ болған халықтарда бүгінге дейін ұқсас ата­лып келеді. Мәселен  пар­сы тіліндеنوروز – но­руз деп атал­са күрт тілінде: не­уроз, өзбек тілінде: на­вруз, түркімендер мен әзірбайжандарда:  нов­руз, қырғыздарда: но­о­руз, , қырым та­тар­ла­рын­да: на­врез, тәжіктер «гүл гар­дон», …

8-ші НАУРЫЗ. Нәзік жандыларымызға дұрыс күнде бұйырмапты.

Бүгінгі «Әйелдер мерекесінің» тарихына көз жүгіртсек 1857   жылы 8-наурыз күні Нью-Йорк фабрикаларының тігіншілері өткізген шеруге келіп тіреледі. Олар – он сағаттық жұмыс күнімен қоса еркектермен бірдей еңбек ақы алуды талап еткен болатын. Шын мәнінде аталмыш шеруді бастаған тігіншілер емес, жеңіл жүрісті әйелдер өздеріне қарыз болып қалған теңізшілерден жалақыларын алу үшін ұйымдастырған еді.  Үкімет  демонстрацияны тарқатып …

Дінтану жақсы пән. Ал ҚАЗАҚТАНУ ше?

Тәуелсіз елміз. Осы сөздің мағынасына кім  қаншалықты барады екен. Бүгінде тәуелсіздік туы желбірегелі  жиырма бір  жыл толғалы тұр. Бұл әрине       дамушы ел үшін өте аз мерзім. Мен өзге   мемлекеттердің тарихын саралай отырып  еліміздің осы күнге дейін жеткен жетістігіне таңғалам. Осы бағыттан айнымай тек алға жүріп отырсақ көп ұзамай қауқарлы елдермен тереземіз тең болары анық. Ол …