БАҚ кімнің қолында болса, биілік сонда…

БАҚ салт-са­на­ны жа­у­лап алуы арқылы адам­зат­ты басқаратын тап­тыр­мас құрал екендігіне күмән қалмады. Бұл оқырман ойының тас-талқан бо­лып өзгеріп, желіккеннің жетегінде кетуімен дәлелденуде. Себебі бұқара халық естіп білгеніне, оқыған тоқығанына қарай бейімделеді. Сондықтан БАҚ адамзаттың ақылына әсер етуші бірден-бір күш. Осы  жәйтты әлдеқашан сезіп білген Ев­рей­лер те­ле­ра­дио­лар мен га­зет-журналдардың тізгінін ұстап, бұқараны мейлінше пай­да­ла­нып келеді. Жылт ет­кен жаңалыққа тез иланғыш адам ары тарт­са да, бері тарт­са да бағыныштылықтан басқа ша­ра­сы жоқ-ау, сірә. Бұл ақпараттың көзінде отырған бәз біреулердің жұмылып жұмыс істеуіне зор мүмкіншілік бергеніміз емей не­ме­не деп ой елегінен өткізіп, сарапқа саласың бірақ өндіріп жатқан ештеңеміз болмағасын бәрі бе­кер. Біз енді ой­ла­нып жатқан да, батыстық ба­сы­лым­дар бақ-ты өз мақсаттарына пай­да­ла­нып, ба­с­ты улап үлгерсе де, әлі де қоймай   еңбек ету­де. Ал, біз ше мұсылмандар…!

Не үшін мұсылмандар деп отыр­мыз. Себебі, олардың іс-әрекеттерінің барлығы Құранда әшкереленген, сондықтан мұсылмандардың қас жа­уы. Қарсыластарын әбден құлдық санаға жеткізгенше, зы­ми­ян са­я­сат­та­ры­мен бар­ша әлемге әсер етудің барлық жол­да­рын қарастырған. Мұндай құйтырқы әрекеттерімен Аллаһтың ардақты елшісіне алғашқы уа­хи түскен күннен бас­тап күрескен еді. Де­ген­мен еврейлердің сол қиянатшыл пиғылы бүгінгі күні де жалғасын та­у­ып, та­мы­рын тіпті тереңге жай­ып, жер бетінде темір қазықша орын теуіп ал­ды. Сөйтіп, ақпарат құралдары арқылы мақсаттарын жүзеге асы­ру­да, себебі оған қарсы тұрып қателерін көзіне шұқып көрсететін бірде-бір ақпарат көзі байқалмайды. Еврейлердің бұл опа­сыз әрекеттері тіпті Аме­ри­ка­ны да, өздерінің ығына жықты.

Аме­ри­ка ашылған кез­де ең алғаш бо­лып Ев­рей­лер қоныс аударған еді. Олар сол кез­ден бас­тап  Аме­ри­ка­ны  билеудің жос­па­рын ой­ла­с­тыр­ды. Бұл жос­пар бірнеше бөліктерден тұрды: 1.Бұқаралық ақпарат құралдары. 2. Қаржы көздері.  3.Діни идео­ло­гия арқылы басқару еді. Әуел бас­та ев­рей­лер Америкаға cауда жа­сау мақсатымен қомақты қаржымен барған бо­ла­тын, бірақ олардың көздегені тек са­у­да емес еді, сол күннен бас­тап БАҚ-қа өте қатты көңіл бөле бас­та­ды. Аймақтағы сол кезгі ең көп ти­раж­бен шығатын  атақты  Нью йорк таймс (New York Times) газетіне қол сұқты (бұл га­зет  1851 жыл­дан бас­тап шыққан). Аталған ба­сы­лым XIX ғасыр соңына қарай қаржы жағынан дағдарысқа ұшырады. Осы сәтті оңтайлы пайдаланған Ев­рей ұлтының өкілі Адольф Охс (Adolf Ochs ) оны са­тып алып мақсатына жеті. Міне, сол сәттен бас­тап New York Times газеті бүгінгі күнге дейін Еврейлердің қызыметінде. Со­ны­мен қатар, аты­нан ат үркетін Вашингтондық «По­ст» (The Washington Post)  са­я­си газеті де Еврейлердің қолында. Ол бар­ша халыққа тез әсер ететін жағдайға жет­кен оқырманы көп ба­сы­лым. Мем­ле­кет қызыметкерлеріне шейін керекті мәліметтерін осы га­зет­тен оқып ала­ды.  Күніне мил­ли­он­нан ас­там ти­раж­бен та­ра­ты­лы­тын «Wall Street Journal» жур­на­лы да Пи­тер Канн (Peter Kann) ат­ты еврейдің же­ке меншігі. Осы аталған га­зет-журналдардың  барлығы қазіргі уақытта еврейлердің мүлкі бо­лып та­бы­ла­ды. Де­мек БАҚ–ры еврейлердің қолында де­ген сөз. Айтпақшы бізде ел бо­лып, еге­мен алған тұста, бірінші бо­лып Қазақстанда  елшілігін ашқан Ев­рей­лер де­ген сөз бар.

Ев­рей­лер тек қана га­зет жур­нал­дар­мен шектеліп қойған жоқ  со­ны­мен қатар Америкадағы беделді те­ле­ар­на­лар мен сту­ди­я­лар: ABC, CBC, NBC бұл арналардың қайсысын қоссаңыз  да еврейлердің шаш­ба­у­ын көтеріп, солардың жы­рын жыр­ла­у­да. Со­ны­мен қатар бас­па­ха­на­лар: Си­мон Шас­тер ( Simon & Schuster), Тайм уар­нер трейд груп (Time warner tread group) және «Ран­дом хаус» (Random House), со­ны­мен қатар аса ірі те­ле компаниялардың бірі Уалт Диз­ни бұның президенті Micheal Eisner,  Hbo  те­ле компаниясының президенті Gerard Levin  бұл аталғандардың барлығы ев­рей есімдері мен солардың меншіктері. Қазіргі заманғы ки­но әлемінде белгілі Гол­ли­вуд қалашығы да еврейлердің меншігі бо­лып есптеледі. Ол жай­лы Аме­ри­ка актері Мэр­лон Бран­до 1996 жы­лы бы­лай де­ген; «Шын мәнінде Гол­ли­вуд­ты Ев­рей­лер басқарады және олар адамдарға жақсы,  беделді, сүйкімді бо­лып көрінеді, егер­де олар­дан біреу масқара жағдайға тап бол­са басқаладан бо­лып шығады». Мэр­лон Бран­до осы сөзі үшін ай­ып төлеп ев­рей­лер­ден та­лай соққы жеп ки­но әлемінен ала­ста­тыл­ды. Осы­дан кейін ол кешірім сұрап гол­ли­вуд ев­рей әкімшілігі Wiesenthal дың ал­дын­да тізе бүгуге дейін бар­ды. Міне осы­лай­ша еврейлердің сиқырлы са­я­са­ты күннен күнге өрши түсуде.

Жоғарыда аталғандердың барлығы еврейлердің көп ісінің біразы ғана бірақ олар бұл істерді ақшаларының көптігінен істеп отырған жоқ, себебі он­дай қаржы мұсылмандарда да бар. Өзіміз байқағандай Ұлы Бри­та­ния Премь­ер-министірі әлемдегі қаржы дағдарысын ше­шу үшін Араб елдерін ара­лап көмек сұрап жүр. Яғни мәселе ақшада емес, мәселе шы­найы идео­ло­ги­яда.

Со­ны­мен қорыта кел­ген­де ев­рей­лер са­ны жағынан мұсылмандардан аз бол­са да дәлірек айтқанда әлемде олардың са­ны  15 млн. Діні бол­са жалған бірақ осы жалған сенім идео­ло­ги­я­сын нық сеніммен ай­тып халықты сендіріп БАҚ арқылы өздерін көркем етіп көрсетіп, жа­у­ла­рын тер­рор­шы деп си­пат­тай­ды. Ең өкініштісі Аллаһтан кел­ген шы­найы діні бо­ла тұрып өз сенімін ішіне жа­сы­рып жүрген мұсылмандар қанша айқалағанымен оны ешкімге естірте ал­май­ды. «Шын мәнінде Аллаһтың алдындағы дін Ис­лам» Ев­рей­лер­мен осы са­ла­да үзеңгі тебістіріп қарсы ке­ле ал­мауы оған не се­беп…?!  Оған се­беп сол діннен алыс­та­у­ы­мыз, асыл дінімізді ардақтай ала­мау­ы­мыз, Аллаһтың сөзіне мән бермегендігіміз бо­лар.

Share This Post

guest
4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
raiymbek
10 жыл бұрын жазылды

Оңбаған еврейлер біздің елді де улап жатыр деген сөзғой! Американы улғана Қазақстан……..

Маке
10 жыл бұрын жазылды

Жазбаныз жаксы екен, каламынызды корыкпай сермейді екенсіз. Еврейлер жалпы өз пайдаларын гана ойлайтын болып тур гой

Ождан
Ождан
10 жыл бұрын жазылды

Хе-хе….
Сіз керісінше айтып тұрсыз: Кімнің қолында билік болса, БАҚ (тікелей түсінуге де болады) соның қолында, басқа жақты қайтесің… Қазақтарға келсек дәл солай)

Шылым Ата
Шылым Ата
7 жыл бұрын жазылды

Бақ кімнің қолында болса, билік сонда… Біздің БАҚ орыстардың қолында… Биліктің басым көпшілігі орыс тілділер… 25 жыл өтсе де Мемлекетіміздің төрінде орыс тілі әлі отыр…