БАҚ кімнің қолында болса, биілік сонда…

БАҚ салт-са­на­ны жа­у­лап алуы арқылы адам­зат­ты басқаратын тап­тыр­мас құрал екендігіне күмән қалмады. Бұл оқырман ойының тас-талқан бо­лып өзгеріп, желіккеннің жетегінде кетуімен дәлелденуде. Себебі бұқара халық естіп білгеніне, оқыған тоқығанына қарай бейімделеді. Сондықтан БАҚ адамзаттың ақылына әсер етуші бірден-бір күш. Осы  жәйтты әлдеқашан сезіп білген Ев­рей­лер те­ле­ра­дио­лар мен га­зет-журналдардың тізгінін ұстап, бұқараны мейлінше пай­да­ла­нып келеді. Жылт ет­кен жаңалыққа тез иланғыш адам ары тарт­са да, бері тарт­са да бағыныштылықтан басқа ша­ра­сы жоқ-ау, сірә. Бұл ақпараттың көзінде отырған бәз біреулердің жұмылып жұмыс істеуіне зор мүмкіншілік бергеніміз емей не­ме­не деп ой елегінен өткізіп, сарапқа саласың бірақ өндіріп жатқан ештеңеміз болмағасын бәрі бе­кер. Біз енді ой­ла­нып жатқан да, батыстық ба­сы­лым­дар бақ-ты өз мақсаттарына пай­да­ла­нып, ба­с­ты улап үлгерсе де, әлі де қоймай   еңбек ету­де. Ал, біз ше мұсылмандар…!

Не үшін мұсылмандар деп отыр­мыз. Себебі, олардың іс-әрекеттерінің барлығы Құранда әшкереленген, сондықтан мұсылмандардың қас жа­уы. Қарсыластарын әбден құлдық санаға жеткізгенше, зы­ми­ян са­я­сат­та­ры­мен бар­ша әлемге әсер етудің барлық жол­да­рын қарастырған. Мұндай құйтырқы әрекеттерімен Аллаһтың ардақты елшісіне алғашқы уа­хи түскен күннен бас­тап күрескен еді. Де­ген­мен еврейлердің сол қиянатшыл пиғылы бүгінгі күні де жалғасын та­у­ып, та­мы­рын тіпті тереңге жай­ып, жер бетінде темір қазықша орын теуіп ал­ды. Сөйтіп, ақпарат құралдары арқылы мақсаттарын жүзеге асы­ру­да, себебі оған қарсы тұрып қателерін көзіне шұқып көрсететін бірде-бір ақпарат көзі байқалмайды. Еврейлердің бұл опа­сыз әрекеттері тіпті Аме­ри­ка­ны да, өздерінің ығына жықты.

Аме­ри­ка ашылған кез­де ең алғаш бо­лып Ев­рей­лер қоныс аударған еді. Олар сол кез­ден бас­тап  Аме­ри­ка­ны  билеудің жос­па­рын ой­ла­с­тыр­ды. Бұл жос­пар бірнеше бөліктерден тұрды: 1.Бұқаралық ақпарат құралдары. 2. Қаржы көздері.  3.Діни идео­ло­гия арқылы басқару еді. Әуел бас­та ев­рей­лер Америкаға cауда жа­сау мақсатымен қомақты қаржымен барған бо­ла­тын, бірақ олардың көздегені тек са­у­да емес еді, сол күннен бас­тап БАҚ-қа өте қатты көңіл бөле бас­та­ды. Аймақтағы сол кезгі ең көп ти­раж­бен шығатын  атақты  Нью йорк таймс (New York Times) газетіне қол сұқты (бұл га­зет  1851 жыл­дан бас­тап шыққан). Аталған ба­сы­лым XIX ғасыр соңына қарай қаржы жағынан дағдарысқа ұшырады. Осы сәтті оңтайлы пайдаланған Ев­рей ұлтының өкілі Адольф Охс (Adolf Ochs ) оны са­тып алып мақсатына жеті. Міне, сол сәттен бас­тап New York Times газеті бүгінгі күнге дейін Еврейлердің қызыметінде. Со­ны­мен қатар, аты­нан ат үркетін Вашингтондық «По­ст» (The Washington Post)  са­я­си газеті де Еврейлердің қолында. Ол бар­ша халыққа тез әсер ететін жағдайға жет­кен оқырманы көп ба­сы­лым. Мем­ле­кет қызыметкерлеріне шейін керекті мәліметтерін осы га­зет­тен оқып ала­ды.  Күніне мил­ли­он­нан ас­там ти­раж­бен та­ра­ты­лы­тын «Wall Street Journal» жур­на­лы да Пи­тер Канн (Peter Kann) ат­ты еврейдің же­ке меншігі. Осы аталған га­зет-журналдардың  барлығы қазіргі уақытта еврейлердің мүлкі бо­лып та­бы­ла­ды. Де­мек БАҚ–ры еврейлердің қолында де­ген сөз. Айтпақшы бізде ел бо­лып, еге­мен алған тұста, бірінші бо­лып Қазақстанда  елшілігін ашқан Ев­рей­лер де­ген сөз бар.

Ев­рей­лер тек қана га­зет жур­нал­дар­мен шектеліп қойған жоқ  со­ны­мен қатар Америкадағы беделді те­ле­ар­на­лар мен сту­ди­я­лар: ABC, CBC, NBC бұл арналардың қайсысын қоссаңыз  да еврейлердің шаш­ба­у­ын көтеріп, солардың жы­рын жыр­ла­у­да. Со­ны­мен қатар бас­па­ха­на­лар: Си­мон Шас­тер ( Simon & Schuster), Тайм уар­нер трейд груп (Time warner tread group) және «Ран­дом хаус» (Random House), со­ны­мен қатар аса ірі те­ле компаниялардың бірі Уалт Диз­ни бұның президенті Micheal Eisner,  Hbo  те­ле компаниясының президенті Gerard Levin  бұл аталғандардың барлығы ев­рей есімдері мен солардың меншіктері. Қазіргі заманғы ки­но әлемінде белгілі Гол­ли­вуд қалашығы да еврейлердің меншігі бо­лып есптеледі. Ол жай­лы Аме­ри­ка актері Мэр­лон Бран­до 1996 жы­лы бы­лай де­ген; «Шын мәнінде Гол­ли­вуд­ты Ев­рей­лер басқарады және олар адамдарға жақсы,  беделді, сүйкімді бо­лып көрінеді, егер­де олар­дан біреу масқара жағдайға тап бол­са басқаладан бо­лып шығады». Мэр­лон Бран­до осы сөзі үшін ай­ып төлеп ев­рей­лер­ден та­лай соққы жеп ки­но әлемінен ала­ста­тыл­ды. Осы­дан кейін ол кешірім сұрап гол­ли­вуд ев­рей әкімшілігі Wiesenthal дың ал­дын­да тізе бүгуге дейін бар­ды. Міне осы­лай­ша еврейлердің сиқырлы са­я­са­ты күннен күнге өрши түсуде.

Жоғарыда аталғандердың барлығы еврейлердің көп ісінің біразы ғана бірақ олар бұл істерді ақшаларының көптігінен істеп отырған жоқ, себебі он­дай қаржы мұсылмандарда да бар. Өзіміз байқағандай Ұлы Бри­та­ния Премь­ер-министірі әлемдегі қаржы дағдарысын ше­шу үшін Араб елдерін ара­лап көмек сұрап жүр. Яғни мәселе ақшада емес, мәселе шы­найы идео­ло­ги­яда.

Со­ны­мен қорыта кел­ген­де ев­рей­лер са­ны жағынан мұсылмандардан аз бол­са да дәлірек айтқанда әлемде олардың са­ны  15 млн. Діні бол­са жалған бірақ осы жалған сенім идео­ло­ги­я­сын нық сеніммен ай­тып халықты сендіріп БАҚ арқылы өздерін көркем етіп көрсетіп, жа­у­ла­рын тер­рор­шы деп си­пат­тай­ды. Ең өкініштісі Аллаһтан кел­ген шы­найы діні бо­ла тұрып өз сенімін ішіне жа­сы­рып жүрген мұсылмандар қанша айқалағанымен оны ешкімге естірте ал­май­ды. «Шын мәнінде Аллаһтың алдындағы дін Ис­лам» Ев­рей­лер­мен осы са­ла­да үзеңгі тебістіріп қарсы ке­ле ал­мауы оған не се­беп…?!  Оған се­беп сол діннен алыс­та­у­ы­мыз, асыл дінімізді ардақтай ала­мау­ы­мыз, Аллаһтың сөзіне мән бермегендігіміз бо­лар.

Share This Post

guest
4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
raiymbek
9 жыл бұрын жазылды

Оңбаған еврейлер біздің елді де улап жатыр деген сөзғой! Американы улғана Қазақстан……..

Маке
9 жыл бұрын жазылды

Жазбаныз жаксы екен, каламынызды корыкпай сермейді екенсіз. Еврейлер жалпы өз пайдаларын гана ойлайтын болып тур гой

Ождан
Ождан
9 жыл бұрын жазылды

Хе-хе….
Сіз керісінше айтып тұрсыз: Кімнің қолында билік болса, БАҚ (тікелей түсінуге де болады) соның қолында, басқа жақты қайтесің… Қазақтарға келсек дәл солай)

Шылым Ата
Шылым Ата
6 жыл бұрын жазылды

Бақ кімнің қолында болса, билік сонда… Біздің БАҚ орыстардың қолында… Биліктің басым көпшілігі орыс тілділер… 25 жыл өтсе де Мемлекетіміздің төрінде орыс тілі әлі отыр…