Tags: Қазақ халқы

Бұл Айдаһар қай Айдаһар?

Көре көре көсем боласың деуші еді қазақ. Ай, қайдам, біздің Қостанайда көз сүрінген қателерді көре-көре көсем болмақ түгілі, көзің үйреніп, керқамшы болған көтерем көліктей етің өліп кетеді. Қате шіркінің қанша арпалыссаң да, жеті ба­с­ты жал­мау­ыз­дай «жұмыртқасын жа­рып» шыға береді. Қош, бұл жолғы әңгіме әріп қатесінен де әрі болмақ.
Га­зет-жур­нал са­та­тын дүңгіршікке әдеттегідей бас сұққам, «Абыз» деп …

Ай мен күннің аманында ұлттық сусындардан айырылып қалмайық

«Қымыранды бірқатар өңірлерде шұбат дейді. Кітаптарда, ар­найы сөздіктерде де кей­де шұбат, кей­де қымыран деп жа­за­ды. Қай-қайсысын айт­са-дағы таңдайыңызға тәп-тәтті әрі сәл-пәл ғана қышқылтым, жұмсақ-жұмбақ, мамық-мақпал, дәмді-нәрлі дүние білінер. Тіліңізді үйірер. Осы Оңтүстікте, оның ішінде ойсылқараны көбірек күйттейтін Қызылқұм мен Созақ аты­рап­та­рын­да қымыран деп атай­ды». «Қызылқұмның қымыраны» жай­ын­да жа­зу­шы, жур­на­лист Мар­ха­бат Байғұттың шығармасынан шағын сөз бұл. …

Ұлттық  сана

Көзқарас

Бізде ел тағдырын, дәуір ты­ны­сын са­рап­тап, саралауға міндетті фи­ло­со­фия ілімі дамымаған. Бұл кемшілікке әдебиет сын­шы­сы да, фи­ло­соф та кінәлі емес. Кінә ұзақ жыл бойы отар­ла­у­шы ел жүргізген са­я­сат­та. Тіпті, осының өзі-ақ бізде ұлттық философияға сүйенген эстетикалық талдаудың өз міндетін атқара ал­май ке­ле жатқандығының айғағы емес пе?
Егер ұлт тәуелсіздікке же­те ал­ма­са, ол жай­ын­да сөз қозғаудың …